Projekty

Stowarzyszenie Kreisau-Initiative od ponad 30 lat organizuje wymiany młodzieży, warsztaty i szkolenia dla różnych grup docelowych. Nasze projekty są międzynarodowe i otwarte dla wszystkich.

Uczestnicy i uczestniczki naszych projektów pochodzą prawie ze wszystkich krajów świata, należą do różnych pokoleń i grup społecznych. Trzy główne obszary naszej pracy to: inkluzja, historia współczesna i prawa człowieka oraz transformacja społeczno-ekologiczna.