Zarząd

Działalność stowarzyszenia jest koordynowana przez zarząd. Członkowie i członkinie zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

Bernd Böttcher

Skarbnik

E-Mail: boettcher[at]kreisau.de

więcej

Po odbyciu rocznego wolontariatu w Krzyżowej Bernd Böttcher podjął studia na kierunku kulturoznawstwo na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy). Następnie przebywał zawodowo na Ukrainie, a w latach 2012–2015 kierował programem wymiany specjalistycznej między Niemcami a krajami Europy Wschodniej i Centralnej Azji w stowarzyszeniu APOLLO e. V, któremu przewodniczył do roku 2019. W 2016 roku przejął koordynację inicjatywy „Szkoła żyje wymianą”, która reprezentuje interesy wymiany międzynarodowej i promuje poprawę politycznych warunków ramowych, zwłaszcza wymian szkolnych odbywających się w Niemczech.

Bernd Böttcher jest od września 2019 członkiem zarządu; pełnił tę funkcję także w latach 2003–2009. Od 2016 r. należy do rady ds. MDSM Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Ulrike Kind

Członkini zarządu

E-mail: kind[at]kreisau.de

Więcej

Ukończyła studia na kierunkach politologia, historia współczesna i prawo publiczne w Heildelbergu, Aix-en-Provence i Bonn (tytuł magistra uzyskała w 1996 roku). Mainzer Polonicum (1997). Pracowniczka naukowa w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w Warszawie, osobista asystentka byłego ministra spraw zagranicznych Polski prof. Władysława Bartoszewskiego (w latach 1998 – 2000). Od 2002 do 2008 roku referentka ds. stosunków międzynarodowych w związku Evangelische Studierendengemeinde (ESG). W latach 2008 – 2011 kierowniczka kierunku studiów „Europejskie dialogi” w berlińskiej Evangelische Akademie. Od 2011 do 2013 roku wicedyrektorka działu spraw międzynarodowych i kierowniczka wydziału ds. międzynarodowych partnerstw i marketingu na Uniwersytecie w Bonn. Od 2013 roku pracuje w berlińskim ratuszu – w kancelarii senatu ds. współpracy z krajami ze Wschodniej i Środkowej Europy i międzynarodowymi organizacjami.

Od 1999 roku regularnie pisze o Polsce dla Herder-Korrespondenz; w 2018 i 2019 roku była członkinią jury w Carl Friedrich-Goerdeler-Kolleg for Good Governance (Robert-Bosch-Stiftung/ Deutsche-Gesellschaft für Auswärtige Politik). Członkini Akcji Znaku Pokuty, MitOst i Deutsch-Russischer Austausch.

Ulrike Kind jest w zarządzie od września 2019 roku. Od wielu lat jest członkinią Kreisau-Initiative; w latach 2011–2017 pełniła funkcję członkini Rady Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Marta Kurek

Członkini zarządu

E-mail: kurek[at]kreisau.de

Więcej

Marta Kurek studiowała zarządzanie przedsiębiorstwem w Poznaniu i Osnabrück. Od 15 lat pracuje w obszarze edukacji obywatelskiej.

Marta Kurek jest w zarządzie od kwietnia 2017 roku. Jej zainteresowania zawodowe to europejskie kształcenie obywatelskie i historyczne.

Dominik Mosiczuk

Członek zarządu

E-Mail: mosiczuk[at]kreisau.de

Więcej

Dominik Mosiczuk studiował stosunki międzynarodowe i filologię rosyjską we Wrocławiu i Aberystwyth (Walia). W latach 2006–2009 pracował jako specjalista ds. projektów edukacyjnych w Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, a następnie do 2013 roku w Kreisau-Initiative w dziale Inkluzja. Ot tego czasu był współpracownikiem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Obecnie mieszka i pracuje jako wolny strzelec w Warszawie.

Dominik Mosiczuk jest w zarządzie od kwietnia 2017 roku. W latach 2009–2013 pracował dla Kreisau-Initiative w dziale inkluzji.

Paweł Prokop

Przewodniczący zarządu

E-Mail: prokop[at]kreisau.de

więcej

Paweł Prokop studiował germanistykę na uczelniach w Warszawie i Berlinie oraz historię i politologię na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie.

Odbył klasyczną „karierę” w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży: od uczestnika i pośrednika językowego przez organizatora wymian aż do pracownika Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie. Po ośmiu latach spędzonych w PNWM swoją ścieżkę zawodową kontynuował w obszarze współpracy rozwojowej i rozpoczął pracę dla Engagement Global gGmbH – najpierw w charakterze koordynatora projektów w zakresie programu stypendialnego (ASA), a następnie kierował projektami w dziale wsparcia pozaszkolnej wymiany grupowej między Niemcami a krajami Globalnego Południa. Od 2018 r. kieruje działem międzynarodowych wymian młodzieży w Niemieckim Związku Ludowym Opieki nad Grobami Wojennymi.

Paweł Prokop jest członkiem zarządu od 2019 r., a jego przewodniczącym od października 2020 r.

Klaus Pumberger

dr Klaus Pumberger

Członek zarządu

E-mail: pumberger[at]kreisau.de

Więcej

Klaus Pumberger studiował politologię i historię w Salzburgu, Innsbrucku i Warszawie. Napisał pracę doktorską pod tytułem „Solidarność podczas strajku. Koła polityczne, protesty społeczne i kwestia władzy w Polsce w latach 1980-81”. Od 2002 roku pracuje jako doradca rozwoju osobistego i zawodowego oraz konsultant do spraw rekrutacji w Wiedniu. Prowadzi interdyscyplinarną „Akademie an der Grenz”. Wcześniej pracował jako koordynator projektów w Fundacji im. Friedricha Eberta w Pradze, Bratysławie i Warszawie oraz w Fundacji im. Hansa Böcklera we Frankfurcie nad Menem i w Brukseli. Z Kreisau-Initiative i Fundacją im. Freyi von Moltke współpracował dotychczas w ramach projektόw "Pojednanie w Europie" oraz „Śladami Moltke wzdłóż jeziora Grundlsee”. Jesienią 2015 roku ukazała się jego książka „Worüber wir nicht geredet haben. Arisierung, Verdrängung, Widerstand. Ein Haus und die Geschichte zweier Familien”.

Klaus Pumberger jest członkiem zarządu od kwietnia 2011 roku.

Kreisau-Initiative e. V.
c/o Allianz AG
Merlitzstraße 9
12489 Berlin
Niemcy

Tel. +49 (0)30 / 53 89 31 63 64